Welkom

WEBSITE ONDER CONSTRUCTIE;

Voor schooljaar 2019-2020 zal in de Dilbeekse scholen opnieuw worden aangemeld via een centraal aanmeldingssysteem. De data zullen echter veranderen omwille van een nieuwe wetgeving. Wij wachten op verduidelijking vanuit de hogere overheid om jullie hieromtrent meer informatie te geven.

Jullie worden verder op de hoogte gehouden.

VRIJE INSCHRIJVINGSPERIODE

De vrije inschrijvingsperiode start vanaf dinsdag 29 mei. In deze periode kunnen kinderen rechtstreeks bij de school worden ingeschreven of toegevoegd aan de wachtlijst. De beschikbare plaatsen zijn terug te vinden in deze Tabel Vrije Plaatsen 28 mei 2018

WAAROM WERKEN WE MET AANMELDINGEN?

OPGELET!  Gewijzigde situatie Sint-Alena, Jongslag en 't Keperke

Meer en meer scholen raken snel volzet. Met behulp van een centraal aanmeldingssysteem willen we: 

  • de wachtrijen aan de schoolpoort vermijden
  • de kans op een plaats in een Dilbeekse school vergroten
  • een goede sociale mix in alle Dilbeekse scholen bekomen, door zowel kansrijke als kansarme kinderen voorrang te geven. 

 

WIE MOET AANMELDEN?

  • Broers en zussen, en kinderen van personeel:

Let op! Hoewel deze kinderen voorrang krijgen, moeten ze ook aanmelden in de voorziene periode. Doe je dat niet, dan vervalt je voorrang! 

  • Kleuters geboren in 2016:

Alle kinderen geboren in 2016 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2018-2019 nog niet naar school mogen (pas vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kinderen naar school).

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar van een school zonder lager onderwijs: Klein Klein Kleuterke, Savio en Trip Trap.                                                                                                                 
  • Kinderen die van school willen veranderen.                                                               
  • Kinderen geboren in 2015 moeten zich opnieuw aanmelden ook al staan ze op een wachtlijst van vorig jaar.

 

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?

Alle scholen in Dilbeek doen mee! Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 29 mei 2018 inschrijven in een Dilbeekse school. Op dat moment zullen in de meeste van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

VOLGENDE PAGINA: INFORMATIE